Home

Informatie

Contact

Diensten

Projecten

Ervaring Hellendoorn

Ervaring Eelerwoude

Links

 

 

CLOse-Up RO-Advies

 

Niets is onmogelijk als het verhaal maar klopt

 

HOME

 

Advies

Zonder een advies is geen plan te realiseren. U moet immers weten waar uw kansen liggen en wat uw mogelijkheden én onmogelijkheden zijn, waarop u uw plan kunt bouwen. U krijgt van ons een eerlijk en objectief advies.

Meer details...

 

Begeleiding

Het ontwikkelingsproces en de overheidsprocedures zijn voor velen een mysterie. Begeleiding en sturing zijn nodig om tijd/kosten te besparen. Project– en procesbegeleiding in één hand verzekeren u van een optimaal resultaat.

Meer details...

 

 

Ontwerp

Een ontwerp is nodig om uw plannen te visualiseren. Een stedenbouwkundig plan is daarvoor vaak de basis. Stedenbouwkundig, landschappelijk, bouwkundig en architectonisch ontwerp komen allemaal aan de orde.

Meer details...

 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is de juridische vertaling van uw plannen. Het legt vast wat er mag en kan en wat niet. Een goede doorvertaling van uw plan en ontwerp is daarbij voor u van groot belang. Het in één hand houden waarborgt uw belangen.

Meer details...

 

Ruimtelijke onderbouwing

Voor de overheidsprocedures moet beschreven worden wat uw plan inhoudt en hoe het zich verhoudt tot het overheidsbeleid op allerlei gebied. Dit is het vervolg op uw plan en ontwerp en is de basis voor het bestemmingsplan.

Meer details...

 

Detachering

 

Soms zitten bedrijven of gemeenten met een ‘gat’ in de bezetting. Via detachering kan zo’n ‘gat’ tijdelijk gevuld worden totdat de definitieve vulling zich aandient. CLOse-Up kan in zo’n ‘gat’ springen en u tijdelijk uit de nood helpen.