Home

Informatie

Contact

Diensten

Projecten

Ervaring Hellendoorn

Ervaring Eelerwoude

Links

 

 

image687CLOse-Up RO-Advies

 

Niets is onmogelijk als het verhaal maar klopt

 

ADVIES

 

 

 

De Ruimtelijke Ordening (RO) in Nederland is sterk aan het veranderen. De oude weg van de toelatingsplanologie wordt grotendeels verlaten en middels de Nota Ruimte heeft de ontwikkelingsplanologie zijn intrede gedaan.

Ontwikkelingsplanologie is nieuw en biedt kansen om mooie dingen te realiseren, maar vraagt om creatieve geesten die invulling kunnen geven aan het gewenste veranderende beeld van Nederland. Integrale planontwikkeling is een belangrijk ingrediŽnt om dat te kunnen bereiken. Integraal betekent dat alle relevante beleidslijnen en parallel lopende ontwikkelingen bij de nieuwe planontwikkeling worden betrokken en ten voordele van het plan worden toegepast of dat het plan een meerwaarde oplevert voor die ontwikkelingen.

CLOse-Up RO-Advies heeft daar oog voor en weet op creatieve manier plannen te ontwikkelen en oplossingen te vinden die bijdragen aan een positieve verandering van de Nederlandse woonomgeving en het daartoe behorende landschap.

CLOse-Up RO-Advies is niet bang vernieuwende ideeŽn op de markt te zetten en zich daar volledig voor in te zetten. Het credo is niet voor niets:

 

ďNiets is onmogelijk als het verhaal maar kloptĒ

 

De praktijk heeft dat bewezen. Het bedoelde verhaal wordt weergegeven in het advies c.q. plan en/of ruimtelijke onderbouwing dat voor u wordt opgesteld. Het is vaak niet de eenvoudigste en goedkoopste weg, maar wel de mooiste!