Home

Informatie

Contact

Diensten

Projecten

Ervaring Hellendoorn

Ervaring Eelerwoude

Links

 

 

Gemeente HellendoornCLOse-Up RO-Advies

 

Niets is onmogelijk als het verhaal maar klopt

 

ERVARING HELLENDOORN

 

 

Het werkveld in het buitengebied van Hellendoorn omvatte alle beleidsvarianten die er zijn, zoals:

 

·         Nationaal Park i.o. Sallandse Heuvelrug (gemeentelijke coördinator)

·         Agrarisch bedrijven (toetsing haalbaarheid vestiging, ontwikkeling en/of omvorming; kamperen bij de boer en boerderijkamers, hergebruik leegstaande gebouwen)

·         Milieu (zonering rondom bedrijven en functies)

·         Campings (ontsluiting, inrichting en bestemmingsplannen)

·         Horecabedrijven

·         Avonturenpark Hellendoorn (ontwikkeling/uitbreiding)

·         Ecoferium Nijverdal (StiR-project-prijswinnaar 2000)

·         Natuurontwikkeling

·         Plattelandsvernieuwing

·         Recreatieve (fiets-)routes

·         Landschap-, cultuur- en karakteristiekbehoud en –ontwikkeling

·         Aanlegvergunningen

·         Landschapsbeleidsplan (met Eelerwoude)

·         Gebiedsgericht beleid WCL-gebied Vecht-Regge (Schuilenburg/Belvedčre)

·         Waterinlaatplan Luttenberg (combi met EVZ Hellendoornseberg-Lemelerberg)

·         GSM-netwerken

·         Buurtschappen

·         Herziening bestemmingsplan Buitengebied 1995

 

De werkzaamheden werden verricht op een afdeling van zes personen met ieder hun eigen taakgebied. Gezamenlijk werd beleid opgesteld en plannen uitgewerkt, waaronder het nieuwe industrieterrein van Nijverdal.

 

Verder werd er veel en intensief samengewerkt met de afdeling Milieu en zitting genomen in het Lokaal Handhavingsoverleg tussen gemeente, politie en regio Twente betreffende een veelheid aan Milieu en RO-aspecten. Veel zaken speelden daarbij op het industrieterrein en in het buitengebied.

 

Al deze zaken vereisten een flexibel denkvermogen, om alle ontwikkelingen tot hun recht te kunnen laten komen.

 

Dit resulteert ook in een redelijke juridische en milieukennis, gebaseerd op de ervaring met het opstellen van de voorschriften en het toetsen er aan, maar ook aangaande de diverse wettelijke procedures.