Home

Informatie

Contact

Diensten

Projecten

Ervaring Hellendoorn

Ervaring Eelerwoude

Links

 

eelerwoudelogo

CLOse-Up RO-Advies

 

Niets is onmogelijk als het verhaal maar klopt

 

ERVARING EELERWOUDE

 

 

Bij Eelerwoude B.V. is de ervaring die is opgedaan bij de gemeente Hellendoorn (klik voor meer info) breed ingezet. Met name het combinerenen integreren van diverse ontwikkelingen, waardoor een gezamenlijke meerwaarde ontstaat is één van de sterke kanten gebleken die dan grote waarde is voor de klanten.


Enkele projecten waaraan een belangrijke bijdrage is geleverd zijn:

 

·         Beleidsvisies landgoederen

·         Haalbaarheidsonderzoeken en ontwerpen nieuwe landgoederen (incl. bestemmingsplannen)

·         Herzieningen bestemmingsplannen voor recreatiebedrijven

·         Natuurbeleidsplannen voor recreatiebedrijven

·         Grondbeleidsvisie

·         Inrichtingsvisie rijksmonument (Belvedère)

·         Beleidsvisie natuurgebied

·         Nota Belvedère-project

·         Opstellen ruimtelijke onderbouwing en begeleiding RO-procedures

·         Diverse ondersteunende RO-zaken in relatie tot gemeenten, provincies en Raad van State (overleg, bouwplannen, inspraak, bezwaren, beroepen)

·         Reconstructie

·         Ontwikkelingsvisies

·         Revitalisering bedrijfsterreinen

·         LOP’s (Landschapsontwikkelingsplannen)