Home

Informatie

Contact

Diensten

Projecten

Ervaring Hellendoorn

Ervaring Eelerwoude

Links

 

 

CLOse-Up RO-Advies

 

Niets is onmogelijk als het verhaal maar klopt

 

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

 

 

Planontwikkelingen die begeleid worden en ontwerpen die gemaakt worden moeten uiteindelijk de gemeentelijke procedure in. Daarvoor zijn, als ze niet binnen bestemmingsplannen passen, wettelijk gezien ruimtelijke onderbouwingen noodzakelijk.

 

Een ruimtelijke onderbouwing geeft aan hoe de ontwikkeling past in het beleid van rijk, provincie, gemeente en waterschap. Er wordt een toetst gedaan of het plan aan wettelijke eisen voldoet. De ruimtelijke onderbouwing geeft aan waar eventueel de afwijkingen zitten en waarom die afwijking voor het betrokken plan acceptabel is.

 

De ruimtelijke onderbouwing is naast uw planomschrijving een van de belangrijkste documenten in het ruimtelijke ordeningsproces.

 

De ruimtelijke onderbouwing is de basis voor het op te stellen bestemmingplan of de te doorlopen vrijstellingsprocedure.

CLOse-Up RO-Advies is ook op dit gebied thuis en kan als vervolg op het advies en het ontwerp de ruimtelijke onderbouwing voor u verzorgen.