Home

Informatie

Contact

Diensten

Projecten

Ervaring Hellendoorn

Ervaring Eelerwoude

Links

 

 

image4791CLOse-Up RO-Advies

 

Niets is onmogelijk als het verhaal maar klopt

 

BESTEMMINGSPLAN

 

 

Als de ruimtelijke onderbouwing akkoord is bevonden moet vaak een bestemmingsplan worden opgesteld. Dit is het juridische document waarin uw mogelijkheden en onmogelijkheden worden vastgelegd.

Het is het juridische instrument waarop uw aanvragen worden getoetst en direct belanghebbenden hun rechten kunnen staven. Er wordt in vastgelegd hoe gronden en opstallen gebruikt mogen worden en hoe het er in grote lijnen uit komt te zien. Dit is weergegeven in de toelichting die feitelijk de ruimtelijke onderbouwing is.

Een bestemmingsplan moet objectief beoordeelbaar zijn en ruimtelijk relevant zijn.

Ook hiervoor kunt u bij CLOse-Up RO-Advies terecht.