Home

Informatie

Contact

Diensten

Projecten

Ervaring Hellendoorn

Ervaring Eelerwoude

Links

 

 

CLOse-Up RO-Advies

 

Niets is onmogelijk als het verhaal maar klopt

 

BEGELEIDING

 

 

Processen om planontwikkelingen door de overheid goedgekeurd te krijgen duren vaak lang en kosten veel energie en dat baart veel mensen zorgen.

De Wet Ruimtelijke Ordening is veranderd, onder andere met als doel het verkorten van proceduretijden. De overheid wil meer zaken vergunningvrij maken om burgers eenvoudiger hun woning aan te kunnen laten passen. De nieuwe Omgevingswet moet alles nog beter op elkaar laten aansluiten. Allemaal leuk en aardig, maar de meeste tijd en energie gaat echter in het vooroverleg met de diverse overheden zitten en daar stelt de nieuwe wet (nog steeds) geen paal en perk aan.

CLOse-Up RO-Advies kan u die zorgen uit handen nemen en voor u de proces- en procedurebegeleiding verzorgen, zodat u de handen vrij hebt om uw andere belangen op de juiste manier de behartigen.

Omdat ervaring in het overheidswezen is opgedaan kan op de juiste wijze gestuurd en effectief getrokken worden. Dode paarden laten we rustig liggen, daar gaan we niet aan trekken.

Omdat de interne procedurestappen bekend zijn kan daar op ingespeeld worden en kan aan de juiste deuren worden geklopt.

Een goede begeleiding kan u veel tijd en ergernis besparen!